Certificat energètic

LA CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents. 

Obligació

Obligatorietat

 
  • Els edificis de nova construcció.
  • Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
  • Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic i des del 9 de juliol del 2015 quan la seva superfície útil total sigui superior a 250 m2, i des del 31 de desembre del 2015, quan la superfície útil total sigui superior a 250 m2 i estigui en règim d’arrendament.
 
  
EN QUALSEVOL CAS, VINGUI O TRUQUI A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE QUE L'INFORMAREM.

Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA)
c/ Blasco de Garay, 17
08202 Sabadell
Telf. 93 745 79 10
email: vimusa@vimusa.com