Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (ITE)

L’ ITE,  es el resultat d l’ inspecció tècnica d’edificis. Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l'edifici feta per personal tècnic competent i que dóna lloc al corresponent informe sobre l'estat de l'edifici.
L’informe descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades, el termini del qual es disposa per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici.

Informació General

Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d'un habitatge i que:
S'estableix uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

1.-  Per als edificis d'habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s'estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l'edifici:

Entre 1951 i 1960    Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L'any que compleixi 45 anys d'antiguitat
 
2.-  Per als edificis d'habitatges unifamiliars:
         
Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L'any que compleixi 45 anys d'antiguitat
 
 
  • ​Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
  • Determinin els programes o ordenances locals.
  • Declari l'Administració davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades deficiències o l'ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.
 
 
 
EN QUALSEVOL CAS, VINGUI O TRUQUI A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE QUE L'INFORMAREM.

Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA)
c/ Blasco de Garay, 17
08202 Sabadell
Telf. 93 745 79 10
email: vimusa@vimusa.com