Oficina local d'habitatge

Rehabilitació d'edificisL'Oficina Local d'habitatge informa i assessora de les obligacions de les comunitats en l'obligatorietat de realitzar el manteniment als edificis o habitatges o en processos de sol·licitud de les ajudes a la rehabilitació.
Contacti amb nosaltres i els hi farem arribar la informació de les properes convocatòries de la Generalitat per a rehabilitació o eliminació de barreres arquitectòniques en habitatges o blocs d'habitatges.
Enllacem més a baix un document relatiu a la  Inspecció tècnica de l'edifici, la inspecció tècnica està regulada pel Decret 67/2015 i és d'obligat compliment per a tots els edificis o habitatges amb una antiguitat superior a 45 anys de la seva construcció.

DOSSIER INFORMATIU

Vimusa acompanya la ciutadania que vulgui demanar ajuts europeus per a la rehabilitació energètica

Ajuts Next Generation per a la rehabilitació energètica d'edificis


Exemples de rehabilitacions


Un bloc d’habitatges amb ascensor antic i sense accés directe a l’ascensor des del nivell del carrer, calia superar 5…
Bloc d’habitatges amb problemes de despreniments al revestiment de la façana. Aprofitant l’actuació que calia realitzar a façana per resoldre…