Promoció d’habitatges de protecció oficial per a lloguer social i per a gent gran.
Situada al barri de Can Rull.
Excel·lent ubicació davant de la plaça d’Ovidi Montllor, proximitat a transport públic i a 5 minuts de l’Eix Macià i del Parc Catalunya.
A la mateixa promoció està ubicada la biblioteca de Ponent i el centre de serveis per a gent gran de Sabadell.
Amb 168 habitatges adaptats d’una o dues habitacions amb un sistema de climatització centralitzat per sòl radiant/refrescant.
Disposa de garatge i trasters vinculats alguns habitatges.
Edifici d’alta eficiència energètica amb classificació lletra A.

Característiques de la promoció

  • Plaça d'Ovidi Montllor, c. L'Arcàdia, c. Serra Camaró
  • 168 habitatges lloguer adaptats H.P.O. Dotacional Públic amb espais comunitàris i serveis comuns,  11.802,89 m²
  • 112 places aparcament, 31 trasters i sales d’ instal·lacions,  3.604,23 m²
  • Biblioteca pública,  2.168,18 m²
  • Centre de Serveis per a gent gran,  1.401,48 m²
  • Classificació energètica A
  • Amb ascensors
  • Servei de consergeria
  • Habitatges amb banys totalment adaptats, armaris encastats i cuines equipades amb mobiliari.
 
SOSTENIBILITAT I CRITERIS ENERGÈTICS
 
ORIENTACIÓ: L’edifici s’ha orientat rigurosament sobre l’eix Nord-Sud, per garantir que tots els habitatges organitzats a partir d’un passadís de distribució, disposin d’assolellament.
 
FAÇANA SUD AMB VOLADÍS: Els voladisos de 120 cm dels balcons correguts, discriminen l’entrada de sol a l’hivern o a l’estiu.
 
FAÇANES EST-OEST VENTILADES: Ventilades amb aïllament a la cara externa del full i amb proteccions solars de persianes enrotllables motoritzades, amb lamel.les orientables tipus supergradhermètic, registrables des de l’exterior, evitant ponts tèrmics i acústics.
 
PROTECCIONS SOLARS: El sistema de façana ventilada, integra en un mateix pla els panells de resines sintètiques i les proteccions solars motoritzades, utilitzades a la sala d’estar, habitacions i terrasses, creant un espai que actua com a protecció tèrmica.
 
COBERTES VENTILADES: Cobertes planes invertides i ventilades per a una bona protecció tèrmica.
 
FINESTRES: Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d’aire.
 
VENTILACIÓ: S’ha disposat d’obertures regulables sobre les portes d’accés als habitatges per aconseguir activar la ventilació transversal per mitjà de les obertures regulables als extrems dels corredors.
 
TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGUA: Els habitatges incorporen espais i contenidors per realitzar la recollida selectiva de residus. L’edifici té la xarxa de recollida d’aigues fecals i residuals separada. Les aixetes tenen economitzadors de despesa d’aigua. Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes de doble descàrrega. S’aprofiten les aigues de pluges mitjançant un dipòsit enterrat de 30.000 litres per reg.
 
INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA TÈRMICA AMB GEOTÈRMIA: La producció tèrmica (Aigua calenta i climatització) de l’edifici és centralitzada amb un equip de bombes de calor de 660kw amb COP 4-5. Col.lector GEOTÈRMIC: 91 pous amb un total de 6.400 ml. Gestió centralitzada aprofitant les simultaneïtats amb la Biblioteca i el Centre de serveis.
 
CLIMATITZACIÓ PER SÒL RADIANT: Els 168 habitatges disposen de sòls radiants amb calefacció a l’hivern i refrescament a l’estiu, oferint un major confort, menor velocitat de circulació de l’aire (menys pols) i major inèrcia tèrmica que permet treballar conjuntament amb la demanda energètica extra i puntual de la Biblioteca o el Centre de serveis.
 
CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA-CENTRE SERVEIS: A l’estiu i hivern es climatitzen amb les bombes de calor geotèrmiques centralitzades i fancoils. A l’estiu l’ACS dels habitatges es produeix per intercanvi directe amb la producció de fred a la Biblioteca i Centre de Serveis.
 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: S’ha instal.lat un camp de plaques fotovoltàiques per a l’obtenció d’energia elèctrica, amb una potència de 27,8 kWp. I una previsió energètica de 33,3MWh/any.
 
IL.LUMINACIÓ: Il.luminació de les zones comuns amb detectors de presència. Interior d’habitatges i zones comuns, amb làmpades de baix consum. Il.luminació zones exteriors amb làmpades tipus LED.
 
MONITORITZACIÓ i CONTROL TELEMÀTIC: Sistema de monotorització i control telemàtic de la producció energètica a les diferents zones de l’edifici: Habitatges, Biblioteca i Centre de Serveis.