PUBLICACIONS REGISTRE SOL·LICITANTS HPO I REGISTRE D'EMERGÈNCIES

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/03/2024

Publicada el 14/03/2024

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/03/2024

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/02/2024

Publicada el 16/02/2024

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/02/2024

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/01/2024

Publicada el 19/01/2024

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/01/2024

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/12/2023

Publicada el 15/12/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/12/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/11/2023

Publicada el 20/11/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/11/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/10/2023

Publicada el 23/10/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/10/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/09/2023

Publicada el 25/09/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/09/2023

Acord requisits d’accés i inici de l’adjudicació dels 32 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer de la Promoció Francesc Layret, 72-76

Publicada el 21/07/2023

El consell d’administració de VIMUSA, en sessió de data 09/05/2023, va acordar les bases per l’adjudicació dels 32 habitatges de la promoció Francesc Layret, 72-76, de Sabadell.
Els habitatges seran adjudicats entre els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts a les bases i restin inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sabadell. Es procedirà a l’adjudicació dels habitatges per rigorós ordre d’inscripció al Registre. La previsió d’entrega dels habitatges es durà a terme durant el mes d’octubre.

Documents adjunts:
Criteris d’accés habitatges en règim de lloguer de la promoció carrer Francesc Layret, 72-76
Requisits programa municipal de lloguer general
Qualificació provisional habitatges i modificacions

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 13/07/2023

Publicada el 18/07/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 13/07/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/06/2023

Publicada el 19/06/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/06/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/05/2023

Publicada el 22/05/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/05/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/04/2023

Publicada el 24/04/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/04/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/03/2023

Publicada el 17/03/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/03/2023

Acord requisits d’accés i inici de l’adjudicació dels 21 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer de la Promoció Carretera Barcelona, 175-179

Publicada el 17/03/2023

El consell d’administració de VIMUSA, en sessió de data 14/03/2023, va acordar les bases per l’adjudicació dels 21 habitatges de la promoció Carretera Barcelona, 175-179, de Sabadell.
Els habitatges seran adjudicats entre els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts a les bases i restin inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sabadell. Es procedirà a l’adjudicació dels habitatges per rigorós ordre d’inscripció al Registre. La previsió d’entrega dels habitatges es durà a terme durant el mes de juny.

Documents adjunts:
Criteris d’accés habitatges en règim de lloguer de la promoció ctra. Barcelona, 175-179
Requisits programa municipal de lloguer general
Qualificació provisional habitatges i modificacions

Acord requisits d’accés i inici de l’adjudicació dels 14 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer adquirits per tanteig i retracte al carrer Eduard Brossa, 17

Publicada el 24/02/2023

El consell d’administració de VIMUSA, en sessió de data 23/02/2023, va acordar les bases per l’adjudicació dels 14 habitatges adquirits per tanteig i retracte de l’edifici situat a Sabadell, c. Eduard Brossa, 17.
Els habitatges seran adjudicats entre els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts a les bases i restin inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sabadell. Es procedirà a l’adjudicació dels habitatges per rigorós ordre d’inscripció al Registre. La previsió d’entrega dels habitatges es durà a terme durant el mes de març.

Documents adjunts:
Criteris d’accés habitatges en règim de lloguer de l’edifici c. Eduard Brossa, 17
Requisits programa municipal de lloguer general
Qualificació definitiva habitatges

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/02/2023

Publicada el 21/02/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/02/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/01/2023

Publicada el 23/01/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/01/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/12/2022

Publicada el 20/01/2023

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/12/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/11/2022

Publicada el 17/11/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/11/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 13/10/2022

Publicada el 14/10/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 13/10/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/09/2022

Publicada el 16/09/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/09/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/07/2022

Publicada el 14/07/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/07/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/06/2022

Publicada el 16/06/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/06/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/05/2022

Publicada el 19/05/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/05/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 28/04/2022

Publicada el 04/05/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 28/04/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/03/2022

Publicada el 18/03/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/03/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/02/2022

Publicada el 18/02/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/02/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/01/2022

Publicada el 28/01/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/01/2022

Resultat del sorteig: Procés d’adjudicació de 16 habitatges en règim de lloguer titularitat de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

Publicada el 28/01/2022

Publicació de les llistes d’adjudicataris resultants del sorteig davant notari del passat 26/01/2022.

Llista d’adjudicataris i número d’inici llista d’espera.
Assignació d’habitatges.
 
Properament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es posarà en contacte amb els adjudicataris per la tramitació i adjudicació definitiva dels habitatges. En el cas que es produeixin vacants es procedirà per ordre de llista d’espera de forma correlativa.
 
Documents publicats del procés:
Acord RSHPO d’aprovació normes per l’adjudicació
Normes per l’adjudicació 16 habitatges
Llistat provisional de persones admeses
Llistat definitiu de persones admeses

Llistat definitiu de persones admeses: Procés d’adjudicació de 16 habitatges en règim de lloguer titularitat de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

Publicada el 13/01/2022

El proper 26/01/2022 a les 9:15h es portarà a terme el sorteig davant notari. Es podrà seguir l’acte
online mitjançant el següent link:
https://zoom.us/j/94370733806?pwd=MGQzNk1ncjdWTjBhNlFsQW1aaUNvUT09
 
ID de reunió: 943 7073 3806
Codi d'accés: agvR6q


Publicació del  llistat definitiu de persones admeses per l’adjudicació de 16 habitatges ubicats a Sabadell, c. Campoamor, 98. No s’ha presentat cap al·legació al llistat provisional en els terminis establerts.


Properament s’informarà del dia i hora del sorteig davant notari. Es podrà seguir l’acte online mitjançant link que es proporcionarà en aquesta web.
 
Documents publicats del procés:
Acord RSHPO d’aprovació normes per l’adjudicació
Normes per l’adjudicació 16 habitatges
Llistat provisional de persones admeses
Llistat definitiu de persones admeses

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/12/2021

Publicada el 12/01/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/12/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/11/2021

Publicada el 11/01/2022

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/11/2021

Llistat provisional de persones admeses: Procés d’adjudicació de 16 habitatges en règim de lloguer titularitat de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

Publicada el 20/12/2021

Publicació de la llistat provisional de persones admeses per l’adjudicació de 16 habitatges ubicats a Sabadell, c. Campoamor, 98.

Es poden presentar al·legacions a partir de l’endemà de la publicació dels llistats provisionals fins el 03/01/22, aquest últim inclòs.
 
Documents publicats del procés:
Acord RSHPO d’aprovació normes per l’adjudicació
Normes per l’adjudicació 16 habitatges
Llistat provisional de persones admeses

Procés d’adjudicació de 16 habitatges en règim de lloguer titularitat de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

Publicada el 15/12/2021

S’inicia el procediment d’adjudicació de 16 habitatges ubicats a Sabadell, c. Campoamor, 98, segons les normes particulars notificades per l’AHC i aprovades per la gerència de VIMUSA com a òrgan gestor del RSHPO de Sabadell.

En aquest procés participaran tots els sol·licitants inscrits en el RSHPO de Sabadell a data  15/12/2021 que reuneixin els requisits que s’estableixen a les normes particulars d’adjudicació.

 

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/10/2021

Publicada el 21/10/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/10/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/09/2021

Publicada el 16/09/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/09/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 22/07/2021

Publicada el 22/07/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 22/07/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/06/2021

Publicada el 22/06/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/06/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/05/2021

Publicada el 21/05/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/05/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/04/2021

Publicada el 21/04/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/04/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/02/2021

Publicada el 19/02/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/02/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/01/2021

Publicada el 08/02/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/01/2021

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/12/2020

Publicada el 18/12/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/12/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/10/2020

Publicada el 19/10/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 15/10/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/06/2020

Publicada el 18/06/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/06/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/05/2020

Publicada el 21/05/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 21/05/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 29/04/2020

Publicada el 29/04/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 29/04/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/02/2020

Publicada el 21/02/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 20/02/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/01/2020

Publicada el 17/01/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/01/2020

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 12/12/2019

Publicada el 12/12/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 12/12/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/11/2019

Publicada el 22/11/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/11/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 10/10/2019

Publicada el 11/10/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 10/10/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/09/2019

Publicada el 20/09/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 19/09/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/07/2019

Publicada el 22/07/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 18/07/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 13/06/2019

Publicada el 19/06/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 13/06/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/05/2019

Publicada el 20/05/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 16/05/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 11/04/2019

Publicada el 12/04/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 11/04/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/03/2019

Publicada el 15/03/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/03/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/02/2019

Publicada el 15/02/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 14/02/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/01/2019

Publicada el 18/01/2019

Estat dels expedients i Resolucions de la mesa de valoració de data 17/01/2019