Oficina local d'habitatge

Borsa d'habitatge de lloguer

La borsa de mediació facilita que les persones propietàries de pisos buits els incorporin al parc de pisos de lloguer assequible.
Aquest programa contribueix a mobilitzar els pisos buits per tal d’incrementar el nombre d’habitatges a preu assequible. Alhora, ofereix garanties a la propietat pel que fa a la gestió del lloguer i al cobrament.


Avantatges per al propietari


  • Servei gratuït
  • Selecció del llogater
  • Assessorament jurídic i tècnic
  • Redacció del contracte d’arrendament
  • Mediació de conflictes entre el propietari i l’inquilí
  • Assegurances incloses: una assegurança de cobrament de les rendes (fins a 6 mensualitats), una assegurança multirisc i una assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d’impagament
  • Més seguretat i professionalitat
 

Requisits per optar al programa de mediació


  • Disposar d’un habitatge lliure d’ocupants
  • Tenir vigent la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic
  • Que l’habitatge estigui en bones condicions per entrar-hi a viure

Qui pot ser inquilí d’aquests habitatges?


Qualsevol ciutadà interessat inscrit al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial.
 

Com puc oferir el meu habitatge?


Per incorporar el teu habitatge a les borses d’habitatges de lloguer social has de dirigir-te a l’Oficina Local de l’Habitatge de Sabadell (VIMUSA). Pots demanar cita prèvia aquí. Hauràs de portar omplert el següent formulari amb les dades i característiques de l’habitatge.

Necessito rebre més informació


Pots contactar amb Vimusa per email vimusa@vimusa.com. També pots demanar cita prèvia i t’informarem en persona.

 

Vull oferir el meu habitatge per lloguer

Cal omplir i descarregar el Formulari habitatge per lloguer per poder efectuar el tràmit a les nostres oficines.