Oficina local d'habitatge

Ajuts i subvencions

Des de l'Oficina Local d'Habitage de Sabadell es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l'habitatge, tant en relació al pagament del lloguer o hipoteca, com a la rehabilitació. 

Per pagar lloguer o hipoteca

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el lloguer dels rebuts impagats Màxim 4.500€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el prèstec hipotecari Màxim 4.500€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per a situacions de pèrdua de l'habitatge Màxim 3.600€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per renovació PEEU desnonament i seguiment/continuïtat Màxim 3.600€ En termini
Subvenció per al pagament al lloguer 2024 per a persones que a la data de la publicació de la convocatòria tinguin 65 anys o més, en data 26/02/2024. Nous preceptors 2.400€ Del 27 de febrer a les 9:00 hores fins el 27 de març a les 15:00 hores.
Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús o habitació 2024 per a persones que a la data de la publicació de la convocatòria tinguin 35 anys o menys en data 26/02/2024. Nous perceptors 3.000€ Del 11 de març a les 9,00 hores fins el 12 d’abril de 2024 a les 15,00 hores.
Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús 2024 per a persones que a la data de publicació de la convocatòria tinguin de 36 anys a 64 anys en data 26/02/2024. Nous perceptors 2.400€ Del 15 d’abril a les 9:00 h al 10 de maig a les 14:00 h.

Per rehabilitar edificis i habitatges

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Ajuts en forma de préstecs pel finançament d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges de Catalunya - CONVOCATÒRIA 2021 Comunitats de propietaris Segons resolució AHC. Mínim de 30.000€ per comunitat i màxim de 20.000€ per habitatge En termini
Ajuts a la millora de l´eficiència energètica dels fons europeus Next Generation. Programa 3: rehabilitació d´edificis - CONVOCATÒRIA 2022 Comunitats de propietaris i propietaris dels edificis plurifamiliars o unifamiliars El 40 o el 65 o el 80% del cost subvencionable amb topalls En termini a partir del 23 de maig
Ajuts a la millora de l´eficiència energètica dels fons europeus Next Generation. Programa 4: actuacions en habitatges - CONVOCATÒRIA 2022 Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres El 40 % del cost subvencionable amb màxim de 3.000 € En termini a partir del 7 de juny
Ajuts a la millora de l´eficiència energètica dels fons europeus Next Generation. Programa 5: llibre de l’edifici i projecte- CONVOCATÒRIA 2022 Comunitats de propietaris i propietaris dels edificis plurifamiliars o unifamiliars Des de 5.460 € fins a 33.500 €, en funció del nombre habitatges i topalls En termini a partir del 20 de juny