Sobre Vimusa

Pla Local d'Habitatge

Pla local d'habitatge de Sabadell 2008-2014 (anterior)

Pla local d'habitatge de Sabadell 2019-2024.
VIMUSA gestiona per encàrrec de l'Ajuntament el desenvolupament del Pla Local d'Habitatge 2019-2024 redactat per l’empresa GMG Plans i projectes slp., que es va aprovar inicialment en la sesió del Ple municipal del 28 de febrer de 2019.