Sobre Vimusa

Estructura organitzativa i normativa interna

L’estructura organitzativa de VIMUSA està formada per la Junta General d’Accionistes, presidida per l’Alcalde de Sabadell i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració, presidit per l’Alcalde i format per representants de tots els grup municipals amb dos representants tècnics de l’Ajuntament de Sabadell.

Codi de conducta

Pla de mesures antifrau