BASES REGULADORES PER LA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE/A ESPECIALISTA EN BIM PER L’EMPRESA MUNICIPAL “HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA (VIMUSA)

BASES REGULADORES PER LA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE/A ESPECIALISTA EN BIM PER L’EMPRESA MUNICIPAL “HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA (VIMUSA)