Sobre Vimusa

Història de Vimusa

El 6 de novembre de 1967 es va constituir la Societat que ara té la denominació d’Habitatges Municipals de Sabadell, SA, amb l’anagrama VIMUSA. Els seus antecedents es remunten al Patronat Municipal de l’Habitatge, que es va convertir en societat anònima per la necessitat d’obtenir un sistema de finançament adequat als projectes de més abast que s’estaven elaborant. La titularitat de les accions correspon en la seva totalitat a l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Al juny del 2008, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell en funcions de Junta General modificà els estatuts de la Societat, atribuint-li la condició de mitjà propi de l’Ajuntament per adaptar-se a la legislació de contractació del sector públic.

VIMUSA es trasllada de les oficines de la Rambla, 62 al carrer Blasco de Garay, 17 de Sabadell al Juliol de 2006