Promoció d’obra nova al barri de Can Llong de Sabadell, excel·lent ubicació a 5 minuts sortides de Sabadell i a 15 minuts del centre ciutat.
Zona comunitària amb espais d’oci i descans.
Edifici innovador amb producció energètica per geotèrmia.
Acabats d’alta qualitat que proporcionen un alt nivell de confort i eficiència energètica (Qualificació energètica A i B).
Els habitatges són totalment exteriors amb terrasses i ventilació transversal.
Banys amb il·luminació i ventilació natural.
Proteccions solars graduables.
Calefacció y refrescament per terra radiant.
Habitatges amb plaça d’aparcament i en alguns casos trasters.

Característiques de la promoció

  • Av. Estrasburg, 59
  • 69 habitatges de protecció oficial amb espais comunitaris i serveis comuns, 6.810,81 m²
  • 76 places aparcament, 37 trasters i sales d’instal·lacions,  2.487,79 m²
  • 5 locals comercials,  385,3 m².
  • Classificació Energètica: A i B
  • Ascensors
  • Espai comunitari molt ampli amb jocs infantils i mobiliari urbà que és el punt d’accés a tots els habitatges.
 
SOSTENIBILITAT I CRITERIS ENERGÈTICS
 
ORIENTACIÓ I VENTILACIÓ: L’edifici s’ha organitzat en dos blocs un amb les façanes principals orientades nord-sud i l’altre amb les façanes orientades est-oest. D’aquesta manera es garanteix l’assolellament de tots els habitatges. Tots els habitatges tenen façanes exteriors i això permet la ventilació transversal.
 
AÏLLAMENT DE LES FAÇANES: Façanes amb aïllament tèrmic d’entre 7 i 10 cm de gruix.
 
FINESTRES: Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre aïllant baix emissiu amb càmara d’aire de 10-12 mm.
 
PROTECCIONS SOLARS: Tots els habitatges disposen de terrassa. El voladís de la terrassa serveix de protecció solar. Les terrasses disposen de persianes enrotllables, motoritzades i orientables per permetre una total protecció del sol a l’estiu i una obertura total a l’hivern per aprofitar l’assolellament.
 
COBERTES VENTILADES: Cobertes planes invertides i ventilades per a una bona protecció tèrmica amb un gruix d’aïllament de 8 cm.
 
TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGUA: Els habitatges incorporen espais i contenidors per realitzar la recollida selectiva de residus. L’edifici té la xarxa de recollida d’aigues fecals i residuals separada. Les aixetes tenen economitzadors de despesa d’aigua. Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes de doble descàrrega. S’aprofiten les aigues de pluges mitjançant un dipòsit enterrat de 30.000 litres per reg.
 
INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA TÈRMICA AMB GEOTÈRMIA: La producció tèrmica (Aigua calenta i climatització) de l’edifici és centralitzada amb un equip de bombes de calor amb COP 4-5. Col.lector GEOTÈRMIC: 65 pous amb un total de 4.700 ml.
 
CLIMATITZACIÓ PER SÒL RADIANT: Els 69 habitatges disposen de sòls radiants amb calefacció a l’hivern i refrescament a l’estiu, oferint un major confort, menor velocitat de circulació de l’aire (menys pols) i major inèrcia tèrmica. La possibilitat d’instal·lar a l’habitatge un sistema d’aire condicionat tipus split aigua-aire depenent de la instal·lació centralitzada.
 
MONITORITZACIÓ i CONTROL TELEMÀTIC: Sistema de monotorització i control telemàtic de la producció energètica dels habitatges. Control a temps real per part de l’usuari i l’administrador dels consums i per part del mantenidor de la regulació del sistema centralitzat de producció i distribució.
 
IL.LUMINACIÓ: Il.luminació de les zones comuns amb detectors de presència. Interior d’habitatges i zones comuns, amb làmpades de baix consum.