Oficina local d'habitatge

Mediació i Masoveria Urbana

A través del Programa Municipal de Mediació i Masoveria Urbana, programa adherit a la Xarxa de mediació per al lloguer de la borsa d'habitatge de la Generalitat de Catalunya, es vol donar facilitats als propietaris de pisos desocupats per tal que els posin al mercat, assegurant la possibilitat d'obtenir un rendiment del patrimoni inactiu, amb totes les garanties.

La proposta té com a objectiu incrementar i millorar el parc d'habitatge de lloguer, a preus assequibles per als llogaters.

Requisit dels habitatges per inclusió a  les borses

Sóc propietari d'un habitatge. Què puc fer?

Cal anar a l'Oficina Local d'Habitatge, i manifestar la voluntat d'incorporar l'habitatge a les borses d'habitatges de lloguer.

Què vol dir incorporar l'habitatge a la borsa de lloguer?

1. Mediació: Estar disposat a posar en lloguer l'habitatge a un preu mínim de un 20% per sota mercat i els habitatges protegits com a màxim el determinat per la normativa vigent aplicable. Les rendes s'acordaran directament amb l'Oficina Local qui gestiona aquest servei.

2. Masoveria Urbana: Cedir l'habitatge a una altre persona a canvi de que n'assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment en comptes del pagament del lloguer.

Requisits per tal d'optar al Programa de Mediació

 • Disposar de l'habitatge i estar lliure d'ocupants per ser llogat.
 • Tenir vigent la cèdula d'habitabilitat.
 • Que l'habitatge estigui en bones condicions per entrar a viure i en perfectes condicions d'ús.
 • Certificat energètic.

Requisits per tal d'optar al Programa de Masoveria Urbana


 • Disposar de l'habitatge i estar lliure d'ocupants per ser llogat.
 • Tenir possibilitats d'obtenir la cèdula d'habitabilitat.
 • Tenir possibiiltats d'obtenir el Certificat energètic.

Avantatges gratuites per al propietari que accedeix als Programes

 • Selecció del llogater
 • Assessorament jurídic i tècnic.
 • Redacció del contracte d'arrendament.
 • Mediació de conflictes propietari-llogater durant tota la vigència del contracte.
 • Arranjament bàsic (et pinten el pis de franc amb l'ajut de joves en formació).
 • Et regalem la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica.

Garanties sense cost pels propietaris


 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant sistema avalloguer (màxim 6 mensualitats).
 • Assegurança multirisc durant tota la vigència del contracte, inclou els desperfectes per actes vandàlics.
 • Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d'impagaments.

Qui pot ser llogater d'aquests habitatges?

Qualsevol ciutadà interessat que estigui prèviament inscrit en el Registre de Sol·licitants d'habitatge d'HPO de Catalunya, que així ho hagi manifestat i compleixi els requisits.

DESCARREGA'T AQUESTA INFORMACIÓ.

Vull oferir el meu habitatge per lloguer

Cal omplir i descarregar el formulari Formulari habitatge per lloguer per poder efectuar el tràmit a les nostres oficines.