Oficina local d'habitatge

Mediació

A través del Programa Municipal de Mediació, programa adherit a la Xarxa de mediació per al lloguer social i de la borsa d'habitatge de la Generalitat de Catalunya, es vol donar facilitats als propietaris de pisos desocupats per tal que els posin al mercat, assegurant la possibilitat d'obtenir un rendiment del patrimoni inactiu, amb totes les garanties.

La proposta té com a objectiu incrementar i millorar el parc d'habitatge de lloguer, a preus assequibles per als llogaters.

Requisit dels habitatges per inclusió a  la borsa

Sóc propietari d'un habitatge. Què puc fer?

Cal anar a l'Oficina Local d'Habitatge, i manifestar la voluntat d'incorporar l'habitatge a la borsa d'habitatges de lloguer.

Què vol dir incorporar l'habitatge a la borsa de lloguer?

Estar disposat a posar en lloguer l'habitatge a un preu assequible (habitatges lliures mínim un 20% per sota mercat i els habitatges protegits com a màxim el determinat per la normativa vigent aplicable). Les rendes s'acordaran directament amb l'Oficina Local qui gestiona aquest servei.

Requisits per tal d'optar al Programa

 • Disposar de l'habitatge i estar lliure d'ocupants per ser llogat.
 • Tenir vigent la cèdula d'habitabilitat.
 • Que l'habitatge estigui en bones condicions per entrar a viure i en perfectes condicions d'ús.
 • Certificat energètic.

Avantatges per al propietari que accedeix al Programa

Servei gratuït de la Xarxa de Mediació d'habitatge social:
 • Selecció del llogater.
 • Assessorament jurídic i tècnic.
 • Redacció del contracte d'arrendament.
 • Mediació de conflictes propietari-llogater durant tota la vigència del contracte.
Garanties sense cost pels propietaris.
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant sistema avalloguer (màxim 6 mensualitats).
 • Assegurança multirisc durant tota la vigència del contracte.
 • Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d'impagaments.

Qui pot ser llogater d'aquests habitatges?

Qualsevol ciutadà interessat que estigui prèviament inscrit en el Registre de Sol·licitants d'habitatge d'HPO de Sabadell, que així ho hagi manifestat i compleixi els requisits o en el cas d'un habitatge de la borsa jove en que els llogaters han de ser menors de 35 anys.

Vull oferir el meu habitatge per lloguer

Cal omplir i descarregar el formulari Formulari habitatge per lloguer per poder efectuar el tràmit a les nostres oficines.