Acord de gerència de l’empresa municipal VIMUSA de 15 de juliol de 2019, per la qual es convoquen subvencions complementàries i addicionals a les atorgades a l’empara de la resolució TES/1150/2018, de 5 de juny i la resolució TES/1364/2018, de 20 de juny.