Oficina local d'habitatge

Ajuts i subvencions

Des de l'Oficina Local d'Habitage de Sabadell es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l'habitatge, tant en relació al pagament del lloguer o hipoteca, com a la rehabilitació. 

Per pagar lloguer o hipoteca

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el lloguer dels rebuts impagats Màxim 4.500€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el prèstec hipotecari Màxim 4.500€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per a situacions de pèrdua de l'habitatge Màxim 3.600€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial COVID19 Màxim 4.500€ En termini
Subvenció per al pagament al lloguer (MITMA) Nous preceptors 2.400€ Fora termini
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT AL LLOGUER PER A LA GENT GRAN MAJORS DE 65 ANYS 2022 Nous preceptors 2.400€ Fora termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per renovació PEEU desnonament i seguiment/continuïtat Màxim 3.600€ En termini

Per rehabilitar un edifici d'habitatges

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Ajuts en forma de prèstecs per la financiació d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges de Catalunya de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2020 Comunitats de propietaris Segons resolució AHC. Mínim de 30.000 € per comunitat i máxim de 20.000 € per habitatge Fora termini
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2020 Comunitats de propietaris, propietaris únics d'edificis d'habitatges i propietaris d'habitatges unifamiliars El 30 o el 35% del cost de subvencionable amb topalls Fora termini