Oficina local d'habitatge

Ajuts i subvencions

Des de l'Oficina Local d'Habitage de Sabadell es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l'habitatge, tant en relació al pagament del lloguer o hipoteca, com a la rehabilitació. 

Per pagar lloguer o hipoteca

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Prestacions per al pagament del lloguer 2019 Antics perceptors Màxim 2.880€ Fora termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el lloguer dels rebuts impagats Màxim 3.000€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el prèstec hipotecari Màxim 3.000€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per a situacions de pèrdua de l'habitatge Màxim 3.000€ En termini
Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO) Nous perceptors 2.400€ En termini
Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics Habitatges gestionats per Borses de mediació, entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques Màxim 2.400€ En termini
Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics Llogaters perceptors PEUE desnonament o execució hipotecària i complementaries per donar continuitat al pagament del lloguer Màxim 2.400€ Fora Termini

Per rehabilitar un edifici d'habitatges

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2018 Comunitats de propietaris, propietaris únics d'edificis d'habitatges i propietaris d'habitatges unifamiliars El 30 o el 40% del cost de la intervenció amb topalls Fora termini
Ajuts per a la rehabilitació energètica dels edificis – Programa PAREER II Comunitats de propietaris i propietaris agrupats Fins al 90% del cost de la intervenció En termini