Oficina local d'habitatge

Ajuts i subvencions

Des de l'Oficina Local d'Habitage de Sabadell es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l'habitatge, tant en relació al pagament del lloguer o hipoteca, com a la rehabilitació. 

Per pagar lloguer o hipoteca

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Prestacions per al pagament del lloguer 2020 Antics perceptors Màxim 2.880€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el lloguer dels rebuts impagats Màxim 3.000€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per pagar el prèstec hipotecari Màxim 3.000€ En termini
Prestacions econòmiques d'urgència especial Per a situacions de pèrdua de l'habitatge Màxim 3.000€ En termini
Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO) Nous perceptors 2.400€ Fora termini
Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics Habitatges gestionats per Borses de mediació, entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques Màxim 2.400€ Fora termini
Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics Llogaters perceptors PEUE desnonament o execució hipotecària i complementaries per donar continuitat al pagament del lloguer Màxim 2.400€ Fora Termini

Per rehabilitar un edifici d'habitatges

Títol Destinataris Quantia Estat Detalls
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2019 Comunitats de propietaris, propietaris únics d'edificis d'habitatges i propietaris d'habitatges unifamiliars El 30 o el 40% del cost de la intervenció amb topalls Fora termini
Subvencions complementàries-addicionals de VIMUSA a les atorgades per l’Agència d’habitatge de Catalunya per a la rehabilitació d’edificis residencials de la convocatòria de 2018 a l’empara de les resolucions TES/1150/2018 i la resolució TES/1364/2018 Aquelles persones que hagin obtingut una resolució favorable de subvenció per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes de la Resolució TES/1150/2018 i la Resolució TES/1364/2018 (Base 2). Màxim dotació pressupostària: 1.200.031,83€ Fora termini