Política de privacitat

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) amb aquesta informació vol que vostè conegui com és la Política de Privacitat aplicada a les seves dades personals.

L’usuari que accedeix al lloc web no està obligat a facilitar informació personal, per tant qualsevol comunicació de les seves dades ho farà de forma voluntària acceptant les condicions aquí expressades i donant el seu consentiment perquè HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) pugui enviar-li informació per mitjà de correu electrònic o altres mitjans electrònics com a SMS en telèfons mòbils.

Cada vegada que l’usuari empleni el formulari de contacte i efectuï l’enviament de dades personals presta el seu consentiment lliure, inequívoc, informat i exprés per al tractament de les dades per part de HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA).

D’acord amb l’article 21.1 i 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) l’usuari queda informat del seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals per a la recepció de comunicacions comercials així com el seu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense perjudici del dret d’oposició que es recull la LOPD. Per a això l’usuari podrà revocar el  consentiment atorgat per rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà enviat un correu electrònic a vimusa@vimusa.com indicant en l’assumpte “BAIXA CORREU ELECTRÒNIC”.

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) adverteix a l’usuari que, excepte els casos de representació legalment  constituïda i acreditada, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que si utilitza el correu electrònic o el formulari de registre d’aquest lloc web, solament pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals i veritables. A tals efectes l’usuari serà l’únic responsable enfront de qualsevol dany que pugui causar a tercers per l’ús de dades personals d’una altra persona o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis o no actuals. L’usuari que comuniqui dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establerta en l’article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagi estat recaptats del propi interessat i de les conseqüències de no haver-li informat.

De conformitat amb l’establer en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) li informem que les dades personals que ens faciliti podran ser incorporats als fitxers automatitzats de HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) fitxers inscrits en el registre general de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del que és responsable del tractament.
Les dades de caràcter personal facilitats podran ser tractats amb la finalitat de mantenir a l’usuari informat de les activitats, promocions i esdeveniments relacionats amb les activitats pròpies del HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) i les organitzacions a les quals presta la seva col·laboració, i també per a l’enviament de recordatoris, comunicats de cortesia i fidelització dins de les polítiques de qualitat i atenció a l’usuari.

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) informa a l’usuari que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que puguin estar exposats, ja provingui de l’acció humana o del mitjà físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre del reglamenti de  desenvolupament de la LOPD pel que fa a la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes.

Igualment garanteixen a l’usuari el compliment del deure secret professional respecte de les dades personals i del deure guardar-los.
En el cas que ho consideri oportú podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) indicant en el sobre “Protecció de Dades” o mitjançant correu electrònic a vimusa@vimusa.com indicant en l’assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES”.