Sobre Vimusa

Pla Local d'Habitatge

Pla local d'habitatge de Sabadell 2008-2014

VIMUSA gestiona per encàrrec de l'Ajuntament el desenvolupament del Pla Local d'Habitatge 2019-2024 redactat per l’empresa GMG Plans i projectes slp. Podeu consultar aquest document, que properament es presentarà al Ple municipal per a la seva aprovació.