Procés d’adjudicació de 16 habitatges en règim de lloguer titularitat de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

S’inicia el procediment d’adjudicació de 16 habitatges ubicats a Sabadell, c. Campoamor, 98, segons les normes particulars notificades per l’AHC i aprovades per la gerència de VIMUSA com a òrgan gestor del RSHPO de Sabadell.
En aquest procés participaran tots els sol·licitants inscrits en el RSHPO de Sabadell a data  15/12/2021 que reuneixin els requisits que s’estableixen a les normes particulars d’adjudicació.

 
Documents publicats del procés:
Acord RSHPO d’aprovació normes per l’adjudicació
Normes per l’adjudicació 16 habitatges
Llistat provisional de persones admeses

Subscriu-te!

Vols rebre totes les notícies publicades per Vimusa al teu correu?

Subscriu-te deixant el teu nom i correu electrònic: