Comercialització d'un dret sobre un sòl destinat a centre de serveis i aparcament de camions a Ca n'Alzina

Bases per a la comercialització en pública concurrència i mitjançant un procediment de negociació d’un dret sobre el sòl per al desenvolupament del Polígon d’actuació a l’entorn de Ca n’Alzina (MPG-25) a Sabadell.

Aclariment

Més aclariments

Interessats presentats a la licitació:
            CISTERNAS GERMANS NAVARRO, S.L.
            VILALTA CORPORACIÓN, S.A.